info@niunagotames.com

678 323 938 –  972 539 098

Si al cap d’1 any no està satisfet li retornem els seus diners
Estem convençuts de la qualitat d’aquest equip. Si, per qualsevol raó, després d’1 any i abans de 2 de funcionament no està satisfet, aplicarem la nostra garantia de satisfacció. Faci’ns arribar les seves dades a l’email info@niunagotames.com i li retornarem els diners. Descarregui’s la GARANTIA de 30 anys.
No assumeix cap risc!

Solucions a les humitats?

El sistema electro-físic sense fils que elimina l’origen de les humitats per capil·laritat

HUMITATS – LA CAUSA
Danys en l’exterior i l’interior

LES CAUSES

L'aigua dissol les sals i descompon parets i terra

L'aigua puja per les parets i per terra per la seva capil·laritat

La Solució

El sistema electro-físic sense fils que elimina l’origen de les humitats per capil·laritat

L’aparell amb el sistema HS-221 és la solució més eficaç, ràpida, econòmica, segura i global.
Elimina l’origen de les humitats per capil·laritat.

El principi Físic del nostre sistema.
L’aigua puja pels porus dels materials de construcció perquè el pol negatiu de la molècula de l’aigua s’orienta cap a dalt.

L’equip HS-221
Evita que el pol negatiu de la molècula de l’aigua s’orienti cap a dalt, aprofitant la gravetat per enviar l’aigua al subsòl.

Avantatges


• S’elimina l’origen i la causa de les humitats

Gràcies al sistema per capil·laritat

• Resultats immediats
Reducció de la humitat en 6 mesos amb total garantia

• Sense obres de construcció
Ni brossa ni sorolls…

Solució molt econòmica
Cost d’un 80% menys que les solucions clàssiques

SISTEMA ELECTRO-FÍSIC

1 – Eficaç i Ràpid:
– Va directament a eliminar l’origen de les humitats per capil·laritat
– Evita les malalties originades per la humitat, com són les afectacions asmàtiques, reumatismes i al·lèrgies respiratòries.
– Reducció d’una mitjana del 60% de la humitat en les parets només en 4 mesos.

2 – Fàcil i Ràpida Instal·lació:
– Es penja com un quadre en una paret.
– Entrega immediata per transportista internacional 24 h.

3 – Econòmic:
– Té un cost d’un 80% menys que les solucions clàssiques.
– Baix consum: Tot i que aquest aparell ha d’estar connectat contínuament en el corrent, només consumeix 0,7W, és a dir que en un any consumeix menys que un televisor al dia.
– Sense humitats en les parets, el cost de la calefacció es redueix d’un 30%
– Sense humitat, augmenta el valor de la seva propietat i es redueixen les despeses de manteniment.

4 – Segur:
– Certificat per l’ICNIRP com no perjudicial per a la salut de les persones, animals i plantes.
– Les seves emissions són inferiors a microones, assecadores, aspiradores, etc. Les seves emissions són inferiors a microones, assecadores, aspiradores, etc.
– Certificat de CE de comptabilitat electromagnètica.
– Sense interferències amb altres aparells elèctrics: No interfereix en la recepció de la ràdio, TV, alarmes o marcapassos, etc.

5 – Global:
– Només amb un aparell HS-221 protegeix totes les parets d’un edifici.
– Molt apropiat per baixos i soterranis.
– Amplia gamma per a diferents cobertures, des de 50m2 a 2500m2 amb només un HS-221.

Característiques tècniques

Tensió 100 – 240VC – Alimentació 12VDC ó 48 VDC

Potencia 0,7W – B rms max. 0,505 uT

LED vermell indica que arriba tensió d’alimentació

LED verd indica que l’equip funciona correctament

Més informació

Si necessites més informació contacta amb nosaltres, ens pots adjuntar una foto i et direm quina és la millor solució

Carrer Muralla, nº 12 17600 Figueres (Girona)

+34 678 323 938

972 539 098

info@niunagotames.com

© 2022 All Rights Reserved.

Cookies

Et podem ajudar?